เมื่อวันที่ 17 ต.ค. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมเส้นทางรถไฟระหว่างที่หยุดรถดอนสงวน – ที่หยุดรถหนองผักชี จ.สุพรรณบุรี ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินขบวนรถเส้นทางสายสุพรรณบุรีช่วงบริเวณดังกล่าว ดังนั้น รฟท. จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง – ปลายทาง ขบวนรถสายสุพรรณบุรี 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – หนองปลาดุก – กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 ต.ค.64 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ รฟท. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบว่า เส้นทางรถไฟช่วงบริเวณเสาโทรเลขที่ 121/2 – 125/4 ระหว่างที่หยุดรถดอนสงวน – ที่หยุดรถหนองผักชี ได้รับความเสียหายเล็กน้อย และเมื่อระดับน้ำลดลงจะสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะและสิ่งปฎิกูล รวมทั้งตรวจสอบภาพทางบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้ฝ่ายการช่างโยธาเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่บำรุงทางตรวจทางเฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง.