เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงสถานการณ์โควิดประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 10,111 ราย, มียอดสะสมผู้ป่วย1,793,812 ราย, รักษาหายเพิ่ม 10,612 ราย, อยู่ระหว่างรักษาตัว 107,226 รายในจำนวนนี้ อาการหนัก 2,831 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 644 ราย, เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย ทำให้มียอดสะสมเป็นจำนวน 18,336 ราย

พญ.สุมนี กล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุดได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 1,046 ราย 2.ยะลา 756 ราย 3.นครศรีธรรมราช 615 ราย 4.สงขลา 579 ราย 5.ปัตตานี 502 ราย 6.นราธิวาส 466 ราย 7.ระยอง 402 ราย 8.ชลบุรี 354 ราย 9.เชียงใหม่ 314 ราย 10.สมุทรปราการ 247 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี 5 จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของสถิติดังกล่าว.