เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังไม่สามารถควบคุมได้ เชื้อได้แพร่ขยายมาขึ้น และไม่มีที่ท่าว่าผู้ติดเชื้อจะลดลง โดยสาธารณสุขปัตตานีออกมาเผยตัวเลข วันที่ 21 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งอีก 512 ราย แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 32,542 ราย รักษาหาย 19,543 ราย เสียชีวิตสะสม 354 ราย ป่วยหนัก 199 ราย

ขณะที่อำเภอเมืองปัตตานีติดเชื้อมากที่สุด 1,564 ราย ทำให้มีรถโรงพยาบาลทั้งรัฐ และเอกชนทยอยไปรับผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลสนามแล้ว รถโรงพยาบาลต้องมารับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจเอกซเรย์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เชื้อลงปอดเล็กน้อย ทำให้บรรยากาศในเขตอำเภอเมืองปัตตานี มีรถโรงพยาบาลขับสวนกันอย่างไม่ขาดสาย

อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อในจังหวัดปัตตานียังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีประชาชนบางส่วนที่เคยไปร่วมกิจกรรมกับผู้ติดเชื้อยังไม่ได้ไปรายงานตัว และบางรายแสดงอาการเล็กน้อย แต่กลับยังใช้ชีวิตปกติ จนทำให้เชื้อขยายมากขึ้นอีก จังหวัดต้องปูพรมทำการตรวจเชื้อทุกหมู่บ้านในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดปัตตานีให้มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคได้ออกคำสั่ง ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มเติมอีกทั้ง 11 อำเภอแล้วหลังจากที่พบประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก และพบเป็นผู้ส้มผัสเสี่ยงสูงอีกหลายราย

โดยทั้ง11 อำเภอที่ปิดหมู่บ้าน ดังนี้คือ อ.เมืองปัตตานี ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 489 หลัง ใน 26 หมู่บ้าน 9 ตำบล, อ.ยะรัง ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 49 หลัง ใน 9 หมู่บ้าน 5 ตำบล, อ.ยะหริ่ง ปิดทั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน, อ.มายอ ปิดทั้งหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน, อ.ปะนาเระ ปิดเฉพาะบ้านติดเชื้อ 1 ตำบล, อ.หนองจิก ปิดเฉพาะบ้านผู้คิดเชื้อและเสี่ยงสูง 48 หลัง ใน 6 หมู่บ้าน 6 ตำบล, อ.โคกโพธิ์ ปิดกลุ่มบ้าน 3 หลัง 1 ตำบล, อ.ทุ่งยางแดง ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 148 หลัง ใน 13 หมู่บ้าน 4 ตำบล, อ.กะพ้อ ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสียงสูง 59 หลัง ใน 8 หมู่บ้าน ปิดทั้งหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล, อ.ไม้แก่น ปิดทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน และปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 46 หลัง 9 ตำบล, อ.สายบุรี ปิดทั้งหมู่บ้าน 28 หมู่บ้าน และปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อ 1,103 หลัง ใน 53 ตำบล