จากกรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 17/2564 พิจารณาเห็นชอบตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 สธ. เสนอแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 และเสนอการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้ กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต เป็นพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) เตรียมเปิดให้มีขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 อนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของ ททท. และไม่เกินเวลา 21.00 น. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ตร. เชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมาหารือทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดตามประกาศคำสั่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องการปฏิบัติของตำรวจให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 

ส่วนกรณีพื้นที่กรุงเทพฯ มีข้อกำหนดเปิดให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่สามารถรับประทานอาหารต่อได้นั้น ให้ตำรวจไปประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยให้ยึดหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กันไปแต่สำหรับการมั่วสุมปาร์ตี้ หรือกิจกรรมใดๆที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรค ให้เจ้าหน้าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณี ทั้งนี้หากประชาชนพบเบาะแสการมั่วสุมอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถแจ้งไปยังสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง