ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจากร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และร้านโชห่วย ว่าผู้ผลิตบุหรี่ต่างประเทศได้แจ้งปรับขึ้นราคาบุหรี่ใหม่แล้ว หลังจากกรมสรรพสามิตมีการแจ้งปรับภาษีขึ้นมาตั้งแต่ 1 ต.ค.64 โดยบุหรี่นอกที่ได้รับความนิยม เช่น บริษัทฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกบุหรี่ 5 ยี่ห้อ ซองละ 10 บาท จากเดิมขายปลีก 60 บาท เป็น 70 บาท มีผลแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.64 เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มบุหรี่ราคาแพงยังจำหน่าย 145-165 บาทเหมือนเดิม ไม่มีการปรับขึ้น โดยให้เหตุผลว่าเป็นไปตามอัตราภาษีใหม่ที่ปรับเพิ่มส่วนบริษัทลีดอน ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีก 5 ยี่ห้อเช่นกัน ประมาณซองละ 10 บาท เช่น เดิมขายปลีกซอง 60 บาท เพิ่มเป็น 70 บาท แต่ยังมีราคาบุหรี่ถูก 60 บาทขายอยู่ ทั้งนี้ ถือเป็นการขึ้นราคาต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 การยาสูบแห่งประเทศไทย เพิ่งแจ้งปรับขึ้นราคาไป 16 ยี่ห้อ เฉลี่ยซองละ 6-8 บาท อาทิ บุหรี่ซอง 55 บาท ขึ้นเป็น 63 บาท ราคาซอง 60 บาท ขึ้นเป็น 66 บาท ส่วนบุหรี่ราคาแพงขึ้นจากซอง 95 บาท เป็น 102 บาท