เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ มีรายละเอีดประกอบด้วย

(1) วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (วันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค., วันเข้าพรรษา 14 ก.ค., วันหยุดพิเศษ 15 ก.ค., วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 16-17 ก.ค. )

(2) วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค., วันหยุดพิเศษ 29 ก.ค., วันเสาร์-อาทิตย์ 30-31 ก.ค.)

(3) วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค., วันหยุดพิเศษ 14 ต.ค., วันเสาร์-อาทิตย์ 15-16 ต.ค.)

(4) วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (วันหยุดพิเศษ 30 ธ.ค., วันหยุดสิ้นปี 31 ธ.ค., วันหยุดปีใหม่ 1 ม.ค., วันหยุดชดเชย 2 ม.ค.)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า สำหรับวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วันมีดังนี้ วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค., วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 ม.ค., วันมาฆบูชา 16 ก.พ., วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย., วันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. รวม 3 วัน , วันฉัตรมงคล 4 พ.ค., วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือน พ.ค. ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆ ไป, วันวิสาขบูชา 15 พ.ค., วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พ.ค., วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย., วันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค., วันเข้าพรรษา 14 ก.ค., วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค., วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.

น.ส.ไตรศุลี กล่าวด้วยว่า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค., วันปิยมหาราช 23 ต.ค., วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ต.ค., วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค., วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค., วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธ.ค. และวันสิ้นปี 31 ธ.ค.