เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณีราคาผักปรับสูงขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะผักชีที่พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 400 บาทว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผักได้รับความเสียหาย เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชผักปรับราคาสูงขึ้นในรอบ 40 ปี กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงสั่งการให้ดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยใช้พื้นที่ทัณฑสถานเปิด/เรือนจำชั่วคราว 47 แห่ง รวมถึงเรือนจำ/ทัณฑสถานระบบปิด ที่มีพื้นที่ภายนอกเรือนจำและมีความพร้อม เพื่อนำผลผลิตมาแจกจ่ายและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้รับประทานผักปลอดสารพิษจากฝีมือการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยให้ประชาชนผ่านพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ที่เป็นผลผลิตจากฝีมือการปลูกของผู้ต้องขัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษนี้ จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน.