เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงภาพรวมการเปิดประเทศ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) 147,503 คน ได้รับอนุมัติ 92,920 คน (สถานะ ณ วันที่ 11 พ.ย.2564 เวลา 08.00 น.) ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย. มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางท่าอากาศยานทุกแห่งจำนวน 30,538 ราย โดยประเทศต้นทางที่มีผู้เดินทางเข้าไทยมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามลำดับ.