เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีน แอสตราเซเนกา หรือ เอ็มอาร์เอ็นเอ เข็มที่ 3 เต็มโด๊ส 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 15 พ.ย. 2564 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีน แบบไข้ว 2 เข็มแรก ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 2 มาแล้ว 6 เดือน จะได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 เป็น แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) หรือ ไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ โมเดอร์นา (Moderna) เต็มโด๊ส โดยอาสาสมัครมีคุณสมบัติดังนี้

ได้รับวัคซีนแบบไข้ว ซิโนเวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และ ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็มที่ 2 จะต้องได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน-1 กันยายน 2564 หรือ มานาน 3 ถึง 6 ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป

อาสาสมัครจะได้รับวัคซีน แอสตร้างเซเนกา ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 เต็มโด๊ส โดยจะขอตรวจเลือด วัดภูมิต้านทาน วันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน โครงการผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 871/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่าน google form :: https://forms.gle/SvaG32suRpWiYQq87 เท่านั้น