สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 15 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,343 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 6,155 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 188 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,995,890 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,663 ราย หายป่วยสะสม 1,883,083 ราย กำลังรักษา 94,163 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 45 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,081 ราย