วันที่ 15 พ.ย. นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.” ผ่านแอพพลิเคชั่น จำนวน 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจำหน่ายได้ครบ 10,000 ล้านบาท หลังเปิดจำหน่ายได้เพียง 12 นาที

ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.” และเตรียมพบกับพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมไปด้วยกัน” วงเงิน 70,000 ล้านบาท ที่จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2564

โดยจะเริ่มจำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 55,000 ล้านบาท ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.10% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.00% ต่อปี และจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร อีกวงเงิน 15,000 ล้านบาท ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี ตามลำดับ

จึงขอเชิญผู้สนใจสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ