เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,126 ราย, ติดเชื้อสะสม 2,071,009 ราย, หายป่วยเพิ่ม 7,748 ราย, อยู่ระหว่างรักษาตัว 83,093 ราย, อาการหนัก 1,535 ราย, ใส่เครื่องช่วยหายใจ 363 ราย, เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย, รวมเสียชีวิตสะสม 20,489 ราย, ส่วนยอดฉีดวัคซีนสะสม 89,336,791 โด๊ส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 46,836,876 ราย คิดเป็น 65%, เข็ม 2 จำนวน 39,403,769 ราย คิดเป็น 54.7% และเข็ม 3 จำนวน 3,096,146 ราย คิดเป็น 4.3%

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีการคิดเชื้อรายใหม่มากที่สุด คือ กทม. 765 ราย, สงขลา 456 ราย, นครศรีธรรมราช 330 ราย, เชียงใหม่ 197 ราย, ปัตตานี 158 ราย, ชลบุรี 147 ราย, สมุทรปราการ 128 ราย, ตรัง 128 ราย และอุบลราชธานี 115 ราย

ขณะที่รายงานหลังเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1-22 พ.ย.2564 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศสะสม 90,737 ราย, ติดเชื้อ 118 ราย คิดเป็นอัตราการติดเชื้อ 0.13 % ส่วนรายงานการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง วันที่ 22 พ.ย. พบลักลอบเข้าเมือง 293 ราย แบ่งเป็นลอบนำเข้าจากลาว 23 ราย เมียนมา 54 ราย กัมพูชา 195 ราย สัญชาติอื่น 1 ราย ผู้นำพา 9 ราย และคดีอื่นๆ 11 ราย .