เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทยอยนำสินทรัพย์และตั๋วจำนำ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อจำนำและชำระดอกเบี้ย โดยนายธันยพัต คนหมั่นนิธิโชติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ระบุว่า แต่ละวันจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 100 ราย มีเม็ดเงินสะพัดประมาณวันละ 1 ล้านบาท

นายธันยพัต คนหมั่นนิธิโชติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ทั้งอยู่ในพื้นที่และเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานประกอบการปิดทำการ ทำให้ขาดรายได้และแบกรับค่าใช้จ่ายประจำวัน บางคนต้องการเงินสำรองเพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับประกอบอาชีพใหม่ จึงนำสินทรัพย์มาจำนำเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โรงรับจำนำเทศบาลเมืองเมืองกาฬสินธุ์ ได้สำรองเงินทุนหมุนเวียนไว้จำนวน 90 ล้านบาท

นายธันยพัต กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้า ในช่วงประสบกับความเดือดร้อนดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนมีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าแหล่งเงินกู้ทั่วไป โดยมาตรการดังกล่าว ในปี 2564 ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานธนานุบาลเป็นอย่างมาก โดยมีเงื่อนไขคือเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สตางค์ต่อเดือน, เงินต้นเกินกว่า 5,000-100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นหรือในภาวะปกติ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน, เงินต้นเกิน 5,000-100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมคือร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

นายธันยพัต กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 สำหรับทรัพย์รับจำนำเดือน ธ.ค. 64-ม.ค. 65 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ถือเป็นการจัดแชมเปญพิเศษและเป็นโบนัสให้ลูกค้าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 2 เดือน จากนั้นคิด 0.25 บาทต่อเดือน และเงินต้นเกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน จากนั้นกลับมาใช้ ไม่เกิน 5,000 บาท คิด 0.50 บาทต่อเดือน และเกิน 5,000 บาท คิด 1 บาทต่อเดือน เหมือนปี 64

อย่างไรก็ตาม สำหรับทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาจำนำส่วนมากเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ผ้าไหมแพรวา เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือช่าง ในส่วนของการบริการได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งตั้งจุดคัดกรอง และจำกัดจำนวนคน.