เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นางสาวสุทิพย์ ตนประเสริฐ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีมีข้าราชการในสังกัดใช้โควตาให้สามีที่ทำงานในบริษัทเอกชนฉีดวัคซีนโควิดที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 โดยระบุว่า มาจากสำนักงานขนส่งฯ นั้น ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานขนส่ง ภรรยาของผู้ฉีดวัคซีนรายดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ลงทะเบียนให้สามี ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้แจ้งให้ขนส่งจังหวัดแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนรวบรวมรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด่านหน้าเสนอให้สาธารณสุขจังหวัดเพื่อฉีดวัคซีน

“รายที่ฉีดวัคซีนที่ รพ.ประจวบฯ เป็นพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา โดยบริษัทฯ เป็นผู้ส่งรายชื่อมาให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ยืนยันว่าเกี่ยวกับการขนส่งเหล็ก ไม่ใช่เฉพาะพนักงานขับรถ แต่เกี่ยวกับข้องกับการขนส่งทั้งพนักงานออฟฟิศและพนักงานงานรับส่งสินค้า ส่วนผู้ฉีดวัคซีนเป็นพนักงานในห้องปฏิบัติการไม่เกี่ยวกับการขนส่ง ยอมรับว่าไม่ทราบมาก่อน สำนักงานขนส่งไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด่านหน้าหรือไม่ เนื่องจากมีรายชื่อผู้ฉีดวัคซีนจำนวนมาก และทราบว่าฉีดครบตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย.64” นางสาวสุทิพย์ กล่าว

จวกเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเอาเปรียบสังคม ยัดชื่อสามีให้ได้ฉีดวัคซีน

ต่อมาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเครือสหวิริยา ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณี มีบุคคลภาคเอกชนใช้สิทธิหน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่เครือสหวิริยายืนยันว่า ไม่ได้ส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่อย่างใด ขณะที่บริษัทเอกชนดังกล่าวได้ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนพนักงานคนนั้นแล้ว หากเกิดการกระทำลักษณะนี้อีกจะมีมาตรการลงโทษที่เข้มข้น พร้อมออกมาตรการกำชับพนักงานทุกคนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และบริษัทมีนโยบายพร้อมตั้งเป้าหมายให้พนักงานได้รับวัคซีนครบทุกคน ทั้งจากวัคซีนพื้นฐานที่ได้รับจากรัฐสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รวมถึงการจัดสวัสดิการวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงาน โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย