เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือกับ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เรื่องโครงการคืนความเป็นธรรมให้ผู้ต้องขัง 

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ กล่าวว่า ตนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ โดยอยากให้มีกระบวนการทบทวนคดีที่ล้มเหลว เนื่องจากหลักฐานไม่ชัดเจนหรือเพียงพอ โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้าช่วย เช่น การพิสูจน์และรวบรวมหลักฐาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำคดี คนผิดจะได้ถูกลงโทษ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้ทำผิด แต่ถูกตัดสินลงโทษจำคุก โดยการรื้อฟื้นคดีเพื่อขอความเป็นธรรม ซึ่งหากทำได้จะเป็นการปฏิรูประบบรวบรวมหลักฐานทางอ้อม นอกจากนี้อยากให้กระทรวงยุติธรรมรายงานความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหาที่บางอย่างอาจจะทำให้ร่างฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาได้ยาก และสุดท้ายคืออยากเสนอให้ ป.ป.ส.เก็บรวบรวมข้อมูลสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ โดยทำเป็นกล่องข้อมูล เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว เวลาที่สามารถจับยาเสพติดได้

ด้านายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอดังกล่างตนจะมอบมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ส่วนเรื่องการทำข้อมูลดีเอ็นเอนั้นเป็นประโยชน์มาก เพราะเวลามีการจับของกลางที่ส่งจากไทยไปยังต่างประเทศ บ่อยครั้งที่ไม่มีผู้ต้องหา หากเราใช้ข้อมูลดีเอ็นเอตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ น่าจะช่วยให้สืบสาวไปยังผู้ส่งและผู้บงการได้ ตนจะมอบหมายให้ ป.ป.ส. ประสานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีการเริ่มวิจัยในเรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว โดยข้อเสนอดังกล่าวเข้ากับช่วงที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่กำลังจะมีผลบังคับใช้พอดี น่าจะทำให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น