จากกรณีหลังผลการนับคะแนนเสียงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสร็จสิ้น ปรากฏว่าในพื้นที่ จ.สุรินทร์ พบมีผู้สมัครนายก อบต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี มีคะแนนเท่ากัน ที่ 1,280 คะแนน แถมสุดแปลกชื่อก็เหมือนกัน บ้านก็อยู่ตรงข้ามกัน ลงแข่งกันชิงนายก อบต.หนองบัวทอง โดยมีลงชิงตำแหน่งกับเพียง 2 คน และยังมีผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิก อบต. อีก 2 คน ที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งต้องมาใช้วิธีจับสลากลุ้นว่าใครจะได้เป็น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนต.หนองบัวทอง ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี ได้มีการจับสลากเพื่อตัดสินว่าผู้ใดจะได้รับการเลือกตั้งที่องค์การบริหารส่วน ต.หนองบัวทอง ท่างกลางกองเชียร์ของทั้งสองฝ่าย โดยตำแหน่ง นายก อบต.หนองบัวทอง มีผู้สมัครเพียง 2 คน คือ นายวิโรจน์ อรรคบุตร หมายเลข 1 และ นายวิโรจน์ ชินวงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน คือจำนวน 1,280 คะแนน โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเคยร่วมงานกันมาก่อน ก่อนที่จะมาลงสมัครชิงตำแหน่งนายก คือ นายวิโรจน์ อรรคบุตร เบอร์ 1 ก่อนเคยเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง ส่วนทางด้าน นายวิโรจน์ ชินวงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง ซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีชื่อเหมือนกัน และบ้านก็อยู่ตรงข้ามกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีสมาชิก ส.อบต.บ้านโคกล่าม หมู่ 6 ต.หนองบัวทอง ซึ่งมีผู้สมัคร 2 ท่าน คือ นายสุหลา สิงห์ลี เบอร์ 1 เป็นอดีต ส.อบต. กับนางสาวนันทิดา สุขสงวน หมายเลข 2 ซึ่งก็มีคะแนนเสียงเท่ากันด้วย

โดยในวันนี้ นายวะรา รักไทย ประธาน กกต.หนองบัวทอง และ นายสมศักดิ์ กำลังหาญ ปลัด อบต.หนองบัวทอง และเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำต.หนองบัวทอง พร้อมคณะกรรมการ ผู้สังเกตการณ์จากฝ่ายต่างๆ ได้เข้าร่วมติดตามการดำเนินการจัดการจับสลากตัดสินให้ผู้สมัครทั้งสองฝ่าย โดยให้ผู้สมัครจับสลากเอง หากผู้ใดจับสลากที่มีข้อความเขียนว่า ได้เป็นและไม่ได้เป็นตามตำแหน่งที่จับได้ ก็ให้ตัดสินไปตามนั้น

ซึ่งผู้สมัครต่างก็ยอมรับในกติกา และเต็มใจยอมรับการตัดสินในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนการจับสลาก นายสมศักดิ์ กำลังหาญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ ต.หนองบัวทอง ก็ได้อ่านระเบียบข้อกฎหมายให้ทุกฝ่ายฟังถึงการดำเนินการในครั้งนี้ว่า เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ทุกประการ และจะกระทำการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจับสลากตัดสิน

หลังจากนั้นก็ได้เริ่มจากสมาชิก ส.อบต.โคกล่าม ก่อน ซึ่งผลการจับสลากก็ปรากฏก็ว่า นายสุหลา สิงห์ลี เบอร์ 1 จับสลาก “ได้เป็นสมาชิก อบต.” ส่วน น.ส.นันทิดา สุขสงวน หมายเลข 2 จับสลากได้ข้อความว่า “ไม่ได้เป็นสมาชิก ส.อบต.“ ท่ามกลางเสียงเฮลั่นของกองเชียร์ และต่อมาก็ถึงคราวที่ทุกฝ่ายรอคอย ก็คือการจับสลากตัดสินตำแหน่งนายก อบต.หนองบัวทอง โดยคณะกรรมการได้ให้ทั้งคู่ขึ้นมาหยิบสลากเอาเอง ก่อนจะเปิดพร้อม ๆ กัน ผลปรากฏว่า ผู้ที่จับได้ข้อความว่า “ได้เป็นนายก.อบต” ก็คือ นายวิโรจน์ อรรคบุตร หมายเลข 1 ส่วนนายวิโรจน์ ชินวงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 จับได้ข้อความว่า “ไม่ได้เป็น นายก อบต.” ซึ่งผลการตัดสินของคู่นี้ต่างเป็นที่สนใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะเป็นที่รักของชาวบ้านทั้งคู่ จึงทำให้มีคะแนนเสียงเท่ากัน จนต้องมาตัดสินกันโดยการจับสลากในครั้งนี้ ซึ่งหลังผลการจับสลาก ทั้งคู่ต่างก็ยอมรับผลการตัดสินในครั้งนี้ด้วยดี

ภายหลังจากการจับสลาก นายวะรา รักไทย ประธาน กกต.หนองบัวทอง ก็ได้กล่าวว่า ตำบลของตนนั้นได้มีการจับสลากทั้ง ส.อบต.และ ผู้บริหาร ซึ่งตนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเขาจะได้ไม่ตำหนิประชาชนว่ารักคนนั้นคนนี้มากกว่า และเมื่อคะแนนออกมาเท่ากัน ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ท่านจึงได้ดำเนินการตามระเบียบซึ่งก็สามารถดำเนินการได้ และก็ได้ผ่านไปด้วยดี.