เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุว่า ข้อมูลล่าสุดจากทีมวิจัยของ University of Geneva ออกมายืนยันต่อจากทีมของเยอรมันก่อนหน้านี้ว่า อย่างน้อย ATK 3 ยี่ห้อมีขายในประเทศไทยที่สามารถตรวจวัดตัวอย่างโอมิครอนจากคนไข้ได้ (อีก 2 ยี่ห้อไม่แน่ใจมีขายหรือยังไม่ค่อยคุ้น)

ตัวอย่างที่ใช้เป็นไวรัสที่มี Ct ประมาณ 18-19 แสดงว่า แอนติบอดีต่อ Nucleocapsid ที่นำมาใช้พัฒนา ATK ยังสามารถตรวจจับโปรตีนนี้ของโอมิครอนได้ดีอยู่ … ยี่ห้อที่ 4 ดูแถบตัว T จะบางกว่าตัวอื่นทั้งๆ ที่ Ct ที่ใช้เท่าๆ กัน อาจเป็นได้ที่ความจำเพาะต่อตัวอย่างที่ Ct สูงกว่านี้จะตรวจไม่พบ.