วันนี้ (15 ก.ค. 64) เวลา 11.10 น. นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 5 คน จากจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี ได้เดินทางมาถึงเกาะสมุยแล้วโดยเที่ยวบิน PG5125 ซึ่งเป็นเที่ยวบินซีลรูทตามโครงการ “SAMUI Plus” เป็นเที่ยวบินที่จัดขึ้นเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาต่อเที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยเฉพาะ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ​ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร ททท. และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึก โดยในช่วงเย็นวันนี้จะเดินทางมาเพิ่มอีก 4 คน จากประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง

รมต.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า “SAMUI Plus” มีความแตกต่างจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงจะมีรถจากโรงแรมนำไปยังที่พักซึ่งเป็น AQ ที่ผ่านมาตรฐานทันที จากนั้นจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดครั้งแรก ในช่วง 3 วันแรกที่เดินทางมาถึงจะอยู่ภายในห้องพัก หลังจากนั้นจึงจะสามารถออกมาใช้พื้นที่ภายในบริเวณโรงแรมได้ วันที่ 7 ของการเข้าพักจึงจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามซีลรูทที่ได้จัดเตรียมไว้ หากอยู่ครบ 14 วันแล้วไม่พบว่ามีการติดเชื้อจึงจะสามารถออกมาท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ในเกาะสมุยได้

“การเปิดเกาะสมุยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก่อนที่เราจะเปิดประเทศต่อไปในอนาคตจะต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้ว ต้องมีการทดลองทำก่อนเพื่อให้ร้ถึงข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่เปิด”

สำหรับเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้าโครงการ  SAMUI Plus คือ ต้องมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านการเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ ททท. โดยมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE)  มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้ง มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและให้มีใบรับรองแพทย์  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยจะต้องถูกตรวจคัดกรองโดยวิธี RT-PCR อีก 3 ครั้ง ครั้งแรก ในวันที่เดินทางมาถึง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 12-13 โดยเมื่ออยู่ครบ 14 วัน จึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกจากประเทศไทยก่อนอยู่ครบ 14 วัน จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น

ในส่วนการพำนักภายในโครงการ SAMUI Plus นั้น นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักในโรงแรมที่ Samui Extra Plus Hotels ซึ่งเป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน AQ บนเกาะสมุยเท่านั้น หากผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบ จึงสามารถออกจากห้องพักและทำกิจกรรมภายในบริเวณของโรงแรมได้ (Chill at Hotel) ในวันที่ 4–7 สามารถเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตามโปรแกรมท่องเที่ยวโดยบริษัทนำเที่ยวที่ผ่านการอบรม ในเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ หรือ Sealed Route มี 3 เส้นทาง ได้แก่ หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง การล่องเรือ กิจกรรมเชิงสุขภาพ (Wellness and Spa) ในวันที่ 8–14  นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้ แต่เป็นโรงแรมได้รับเครื่องหมาย SHA Plus ทั้งบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

ทั้งนี้หลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่จองและลงทะเบียนตามเงื่อนไขมายังสมุยอีกราว 100 คน ในช่วงเดือน ก.ค.นี้