สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ว่าเพียงไม่นานหลังบริษัทไบโอเอ็นเทค ซึ่งร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ มีอีเมลตอบกลับมายังสำนักข่าวรอยเตอร์ เกี่ยวกับกระแสข่าวการเจรจาจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 20 ล้านโด๊ส ร่วมกับเครือโรงพยาบาลธนบุรี หนึ่งในผู้ให้บริการทางการแพทย์เอกชนรายใหญ่ของไทย ภายใต้การบริหารของ นพ.บุญ วนาสิน มีเนื้อหาสำคัญว่า "ไม่มีการเจรจา" ระหว่างไบโอเอ็นเทคกับเครือโรงพยาบาลธนบุรี
โฆษกของบริษัทไฟเซอร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับรอยเตอร์ ว่าการซื้อขายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางบริษัทพัฒนาร่วมกับไบโอเอ็นเทค ในชื่อทางการค้า "โคเมอร์เนตี" ( COMIRNATY ) เป็นการหารือโดยตรงระหว่างไฟเซอร์ กับหน่วยงานหลักของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นั่นคือกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรคเท่านั้น
ขณะเดียวกัน ไฟเซอร์ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายมอบอำนาจให้บุคคลที่สามนำเข้า จัดจำหน่าย และกระจายวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม.

เครดิตภาพ : REUTERS