เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอไมครอน แล้ว 5 ราย ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว 4 ราย และคนไทยชาวจังหวัดปัตตานี 1 ราย ที่เดินทางกลับจากไปอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียผ่านโครงการ “Test&Go” เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้เดินทางมารวมทั้งสิ้น 137 คน และตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต ซึ่งจากการส่งตรวจหาสายพันธุ์ และมีการแจ้งผลการตรวจเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยคนไทยได้ถูกส่งตัวไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้แสวงบุญอุมเราะห์คณะนี้ได้มีการตรวจ RT-PCR ที่ซาอุดีอาระเบียก่อนเดินทางกลับมายังประเทศไทย และได้ตรวจหาเชื้อตามมาตรการของจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งที่สนามบินภูเก็ต หากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงได้เข้าสู่กระบวนการของกระทรวงสาธารณะสุขโดยกักตัว 14 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีผลเป็นลบได้เดินทางกลับไปยังจังหวัดปลายทางแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการควบคุมและป้องกันโรคอย่างสูงสุดคณะผู้แสวงบุญได้กักตัวเองและสังเกตอาการต่อจนครบ 14 วัน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองและสังคม และขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแพร่ระบาดเชื้อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด