เมื่อวันที่ 15 ก.ค. เพจเฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แถลงการณ์ชี้แจงเรื่องวัคซีนว่า จากแผนการกระจายวัคซีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด ได้รับนโยบายเร่งฉีดประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มเดือนละ 2.5 ล้านคนเพื่อให้บรรจุตามแผนกระจายวัคซีน ระบบไทยร่วมใจ จึงได้เปิดให้ผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเพิ่มจากระบบหมอพร้อมที่เปิดลงทะเบียน เฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค แต่ที่ผ่านมาระบบไทยร่วมใจ ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เพื่อฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี เพียง 200,000 โด๊ส เท่านั้น จึงไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามแผนเดิม

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรวัคซีน AstraZeneca 500,000 โด๊ส มาให้ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบริการฉีดให้กับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนของระบบไทยร่วมใจทั้ง 25 แห่งได้ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเพื่อความปลอดภัย ควรฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล หาก กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับ กลุ่มผู้มีอายุ 18 – 59 ปี ที่ได้ลงทะเบียนจองผ่านระบบไทยร่วมใจ จะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับทุกคนโดยเร็วที่สุด โดยท่านจะได้รับการแจ้งและบริการฉีด ณ สถานที่เดิม ตามลำดับวันที่ลงทะเบียน

พร้อมกันนี้ ยังระบุถึงการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ ว่าเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับแผนการกระจายวัคซีน เป็นเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเพียงกลุ่มเดียว ก่อนกลุ่มเป้าหมายอื่นเพื่อให้บรรลุตามแผนดังกล่าว ไทยร่วมใจ จึงเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 กรกฎาคม 2504) ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสามารถเดินทางมาศูนย์ฯ ฉีดได้ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com ,แอปฯ เป๋าตัง หรือ ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มฉีดวัคซีน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบไทยร่วมใจ มีความจำเป็นต้องเลื่อนฉีดวัคซีน จากเดิมตามแผนเมื่อเดือนพฤษภาคม เนื่องจากแผนการจัดสรรวัคซีน มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ไทยร่วมใจ ขอยืนยันว่า หากได้รับจัดสรรวัคซีนมาให้กลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี จะเร่งฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนตามลำดับวันที่ลงทะเบียนทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สอบถามการลงทะเบียน โทร.สายด่วนวัคซีน 1516 (เวลา 08.00-18.00 น.)