เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากประเทศเบลเยียม และร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีสะสมจนถึงปัจจุบันจำนวน 197 ราย โดยผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ล่าสุด เป็นเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน จำนวน 104 ราย ที่เหลือยังรอผลตรวจ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อภาพรวมของสถานการณ์คลัสเตอร์นี้เริ่มทรงตัว ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงเร่งคัดกรองเชิงรุก และมีเป้าหมายเฉลี่ยวันละ 2,000 คน พร้อมมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองและยึดหลักมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ได้เป็นประธานเปิดอบรมผู้ประกอบการที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ เช่น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมพบปะประชาชนเพื่อรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 พร้อมฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้นเข็ม 4 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

นายแพทย์สวัสดิ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยรายวัน และผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ ในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด มีจำนวน 211 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม มีผู้ป่วยสะสม 64,505 ราย และเสียชีวิตสะสม 348 ราย

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าทาง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ งดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเกิน 100 คน ค้นหาเชิงรุกอย่างน้อย 1,000 รายต่อวัน ปิดร้านคิกคาปู้ และร้านครัวพารวย ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน งดจัดงานเทศกาลปีใหม่

นายแพทย์สวัสดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดของเขตเขตภาพที่ 7  โดยเฉพาะคลัสเตอร์ที่ จ.กาฬสินธุ์ จากการติดตามแผนการป้องกันและการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนทุกฝ่าย เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็วๆ นี้ และปัจจุบันผู้ป่วยเริ่มทรงตัวแล้ว จึงขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเครือข่ายทุกคนที่รวมพลังป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ และขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเป็นการป้องกันตนเอง และไม่เอาเชื้อไปติดคนอื่น

ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมทั้ง จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 รายงานพบผู้ป่วยใหม่ล่าสุดวันนี้ 65 ราย เป็นจากคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารในตลาดโรงสี 18 ราย สถานบันเทิงร้านคิวบาร์ อ.นามน 4 ราย พนักงานท้องถิ่น 1 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันกระจายอยู่หลายอำเภอ 29 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 12 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 10,672 ราย หายป่วยแล้ว 10,261 ราย กำลังรักษา 338 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย