ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งหมด 21 ราย ยอดสะสมรวม 268 ราย ได้แก่ 1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 140 แสมดำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพศหญิง อายุ 52 ปี 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 4 ท่าเรือคลองเตย-ท่าน้ำภาษีเจริญ เพศหญิง อายุ 58 ปี

3.พนักงานขับรถโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 11 อู่เมกาบางนา-มาบุญครอง เพศชาย อายุ 49 ปี 4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 77 อู่สาธุประดิษฐ์-หมอชิตใหม่ เพศหญิง อายุ 52 ปี 5. พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 77 เพศชาย อายุ 34 ปี 6.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 140 เพศชาย อายุ 46 ปี

7.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 509 พุทธมณฑลสาย 2-หมอชิตใหม่ เพศหญิง อายุ 33 ปี 8.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์สาย 140 เพศหญิง อายุ 53 ปี 9.หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4 อู่คลองเตย เพศชาย อายุ 60 ปี 10.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 39 ตลาดไท-อนุสาวรีย์ชัยฯ เพศหญิง อายุ 48 ปี

11.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 60 สวนสยาม-ปากคลองตลาด เพศหญิง อายุ 29 ปี 12.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 63 ตลาด อตก.3-อนุสาวรีย์ชัยฯ เพศหญิง อายุ 33 ปี 13.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 97 กระทรวงสาธารณสุข-โรงพยาบาลสงฆ์ เพศชาย อายุ 49 ปี 14.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 79 พุทธมณฑลสาย2-ราชประสงค์ เพศหญิง อายุ 29 ปี

15.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 517 ตลาดเทิดไท-หมอชิตใหม่ เพศชาย อายุ 58 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานนายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 60 ท่าปากคลองตลาด) 16.พนักงานทำความสะอาด อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศหญิง อายุ 59 ปี

17.พนักงานขับรถเมล์แอร์ 16 หมอชิต2-สุรวงศ์ เพศชาย อายุ 49 ปี 18.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 24 ประชานิเวศน์ 3-อนุสาวรีย์ชัยฯ เพศชาย อายุ 56 ปี 19.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 16 เพศหญิง อายุ 59 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานภายในอู่กำแพงเพชร) 20.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 23 อู่เมกา-เทเวศร์ เพศชาย อายุ 28 ปี

และ 21.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 25 อู่แพรกษา-บ่อดิน-ท่าช้าง เพศหญิง อายุ 59 ปี นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์ร้อน และ รถเมล์แอร์รวม 82 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ ต่อไป