เมื่อวันที่ 7 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศแจ้ง ขอให้ประชาชนที่เข้าไปในสถานที่ต่อไปนี้

ในนนทบุรี

 1. ร้านอยู่กับเพื่อนบ้าง เลี่ยงเมืองปากเกร็ด
 2. Zodiac ราชพฤกษ์
 3. ร้านพีก หลังเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
 4. ร้าน 3 วัน 2 คืน

ใน กทม.

 1. ร้าน Hubpital bar ถนนข้าวสาร
 2. ร้าน T-bar บางซ่อน
 3. ร้านชงเจริญ เกษตรนวมินทร์
 4. ร้าน Grey ปิ่นเกล้า
 5. ร้าน Spell ประชาชื่น
  ระหว่าง 29 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 (เช้าวันที่ 2 มกราคม 2565)
  ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตาม QR Code เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค
  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSflnGbf9vN8WR…/viewform

หลังจากลงทะเบียน ขอให้ท่านและครอบครัว ปฏิบัติดังนี้

 1. ตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน ตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากกลับมาบ้านครบ 3-5 วัน
 2. งดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น
 3. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

‼️สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วันท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 06-1394-5402, 06-1394-5403, 06-1172-2534, 06-1174-2260