เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผวจ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 3/2565 รับรายงานสถานการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นผู้ต้องขังรับเข้าเรือนจำเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 โดยตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ผลลบ และในวันที่ 18 ม.ค. 65 ผู้ต้องขังรายดังกล่าวมาขึ้นศาล ที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร เมื่อกลับจากขึ้นศาลเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าแดนกัก ผลเป็นบวก จึงส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ทราบผลวันที่ 19 ม.ค. 65 เวลา 01.20 น.

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการตามมาตกรการดังนี้ 1.ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังทั้งหมด 1,814 ราย ผลพบเชื้อ 52 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ จำนวน 83 ราย ผลพบเชื้อ จำนวน 1 ราย ผู้ต้องขังที่สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 113 ราย ผลพบเชื้อ จำนวน 42 ราย ผู้ต้องขังแดนหญิง/แดนชาย และเรือนกักโรค จำนวน 1,618 ราย ผลพบเชื้อ จำนวน 9 ราย นอกจากนี้ยังรอยืนยันผล RT-PCR อีก 119 ราย 2. เตรียมสถานที่ศูนย์แยกกัก (CI) โดยใช้เรือนตรวจพิสูจน์ในเรือนจำเป็นสถานที่แยกกักผู้ป่วยที่ยืนยัน RT-PCR และผล ATK พบเชื้อ กรณีพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะใช้แดนหญิงและแดนชายเป็นสถานที่กัก 3. มาตรการการเฝ้าระวังโรค Day 1- Day 14 มีการคัดกรองและเฝ้าระวัง PUI ทุกวัน หากพบ PUI ให้ทำ ATK ทันที 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุมโรค ได้แก่ ATK ออกซิเจนแซท PPE เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย

นายเฉลิมพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้กลับคืนสู่ปกติแล้ว สามารถตรวจและควบคุมสถานการณ์ได้ สาธารณสุขมาทำงานทั้งคืน ตรวจพบเพียง 50 กว่าราย ตอนแรกคิดว่าจะมีการแพร่ระบาด ก็ยังเป็นห่วงอยู่ ได้มีการประสานงานกันทั้งคืน แต่ว่าผลตรวจออกมาชัดเจนแล้ว มีการคัดแยกจะไม่มีการนำผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำ มีการรักษาอยู่ภายใน โดยแยกส่วนให้ชัดเจน โดยมีการรักษาในส่วนของผู้คุมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ได้คัดแยกเรียบร้อยแล้ว ขอให้สบายใจได้ ทีมสาธารณสุขทำงานตลอดเวลา ขอให้พี่น้องชาวมุกดาหารสบายใจของทางภาครัฐ พร้อมลงแก้ไขปัญหาให้ทันที.