เป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนเคยทำกันมาบ้างอยู่แล้ว สำหรับ “การเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน” ยิ่งในช่วงที่ข้อมูลบนบัตรประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิต่างๆ หรือการส่งข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง แต่ในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน กลับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพอาศัยช่องว่าง ในการสวมรอยนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้าง

วันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้แนะนำ 5 วิธี เซ็นสำเนาบัตรประชาชน อย่างปลอดภัยหายห่วง ดังนี้

  1. ถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว และไม่ถ่ายหลังบัตร
  2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ห้ามขีดทับใบหน้า
  3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่า “ใช้เพื่อ…(เรื่องที่ทำ)…เท่านั้น” พร้อมเขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ
  4. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน
  5. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อม “เซ็นชื่อรับรอง” เพื่อป้องกันการลบ

ทั้งนี้ หากดำเนินการตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยจากมิจฉาชีพได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย..

ขอบคุณข้อมูลจาก @สำนักงานกิจการยุติธรรม