สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,587 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,431 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 156 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 175,509 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,801 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 127,075 ราย กำลังรักษา 81,299 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,398,944 ราย หายป่วยแล้ว 2,295,569 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 19 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,076 ราย