วันที่ 19 ก.ค. ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดว่าใครควรจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 บ้าง โดยทางกรมฯได้แบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ผู้เสี่ยงสูง คือคนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยโดยไม่ใส่แมสก์ ถ้าคุยกันใกล้ ๆ เกิน 5 นาทีและอยู่ในสถานที่อากาศไม่ถ่ายเทระยะ 1 เมตรเกิน 15 นาทีจะถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงทันที ต้องไปตรวจหาเชื้อและกักตัว 14 วันทันที

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเสี่ยงต่ำ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยแต่ใส่แมสก์ป้องกัน หรืออยู่ห่างจากผู้ป่วยมากกว่า 1 เมตร สำหรับกลุ่มนี้ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องสังเกตอาการ 14 วัน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มไม่เสี่ยง กลุ่มนี้ อยู่ไกลจากผู้ป่วยมาก ๆ เช่นอยู่คนละห้อง หรือคนละชั้น ต้องดูแลตัวเอง ใส่แมสก์และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ โดยกรมควบคุมโรคย้ำว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากไม่ใส่แมสก์ อยู่ใกล้ชิดกัน ยิ่งเป็นห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น จึงต้องหมั่นดูแลตัวเองอย่าพาไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเด็ดขาด