พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2558 และปี 2565 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคล และทำการแก้ไข หรือยืนยันข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 7 – 13 ก.พ. ที่ www.glo.or.th หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านยืนยันข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ส่วนกรณีผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แต่ไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้รับรหัส OTP เพื่อแก้ไขข้อมูลได้  ขอให้ติดต่อไปที่โทร. 0-2528-8688 หรือ Call Center 0-2528-9999 ในวันและเวลาทำการ โดยสำนักงานฯ จะมีการติดต่อกลับไปเพื่อทำการยืนยันตัวตน และแก้ไขข้อมูลให้ ภายในวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2565