เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวโรคโควิด-19 สรุปภาพรวมโควิดโอมิครอนระบาดเร็ว แต่ไม่รุนแรง อาการไม่มาก สามารถดูแลที่บ้าน หรือชุมชนได้ ทั้งนี้มีข้อมูลการโทรฯ เข้าสายด่วน 1330 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. จำนวน 70,000 สาย มีคนรับสาย 700 คน รับได้ 29,688 สายเท่านั้น ทำให้เกิดการรอคอย ดังนั้นเพื่อลดการครองเตียงใน รพ. สธ.ได้เปิดระบรักษาผู้ติดเชื้อโควิดแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลคนที่โทรฯ เข้าสายด่วน 1330 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. มีความเดือดร้อน เพราะมีประชากรมากสัดส่วนคนติดเชื้อจึงมีมากและต้องการเข้าถึงบริการ ซึ่ง สธ.ไม่มี รพ.ในสังกัดที่อยู่ใน กทม. แต่ต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องใน กทม.ให้คนที่ตรวจ ATK มีผลบวกได้รับการช่วยเหลือโดยสามารถสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น วอล์กอินไป รพ. สังกัด สธ.14 จังหวัด รอบๆ กทม.ซึ่งเตรียมรองรับดูแลผู้ติดเชื้อแบบผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ ซึ่งสามารถให้บริการรวม รวม 18,650 ราย
ต่อวัน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับ รพ.ต่างๆ แล้ว

สำหรับ รพ. สังกัด สธ.14 จังหวัดรอบ กทม. ประกอบด้วยนนทบุรี รองรับได้วันละ 1,500 ราย, ปทุมธานี รองรับได้วันละ 1,100 ราย, พระนครศรีอยุธยา รองรับได้วันละ 1,670 ราย, สระบุรี รองรับได้วันละ 1,800 ราย, นครนายก รองรับได้วันละ 600 ราย, สิงห์บุรี รองรับได้วันละ 900 ราย, อ่างทอง รองรับได้วันละ 900 ราย, นครปฐม รองรับได้วันละ 1,600 ราย, สมุทรสงคราม รองรับได้วันละ 500 ราย, สมุทรสาคร รองรับได้วันละ 800 ราย, สุพรรณบุรี รองรับได้วันละ 1,700 ราย, สมุทรปราการ รองรับได้วันละ 1,300 ราย, ชลบุรี รองรับได้วันละ 1,930 ราย, ฉะเชิงเทรา รองรับได้วันละ 1,300 ราย รวมทั้ง รพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต ในปริมณฑล 450 ราย และ รพ.สังกัดกรมควบคุมโรค ในพื้นที่ปริมณฑล 600 ราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.เป็นต้นไป.