เมื่อวันที่ 9 มี.ค. จากกรณีการสร้างเสาไฟกินรี เพิ่มอีก 720 ต้น มูลค่า 68.2 ล้าน ของ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะมีการเปิดซองใน วันที่ 11 มี.ค.65 ที่จะถึงนี้ โดยโครงการนี้เดิมเคยถูกสั่งระงับไปก่อนหน้านี้ และอยู่ระหว่างตรวจสอบของ ป.ป.ช. และ สตง. ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  ล่าสุดนายอำเภอบางพลี ได้ทำหนังสือแจ้งถึง อบต.ราชาเทวะ ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการนี้ไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบจากหลายหน่วยงาน และมีการเรียกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ 8 มี.ค.65 นี้แล้ว แต่หลังจากนี้ ถ้าหาก อบต. ยังจะเดินหน้าที่ทำโครงการนี้ต่อ ทางอำเภอก็จะทำหนังสือแจ้งให้ระงับการดำเนินงานโครงการเป็นทางการอีกครั้ง 

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เปิดเผยว่า หลังจากที่ปรากฏตามข่าวว่า ทาง อบต.ราชาเทวะ ยังมีการเดินหน้าเพิ่มโครงการเสากินรี เพิ่มอีก 720 ต้น มูลค่ากว่า 68.2 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเปิดซองในวันที่ 11 มี.ค. 65 ที่โครงการเดิมยังถูกสั่งระงับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช. และ สตง. ตนจึงได้ออกหนังสือสั่งให้ทาง อบต.ราชาเทวะ ชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวเอาไว้ก่อน ซึ่งมันยังไม่ใช่คำสั่ง และยังได้มีหนังสืออีกฉบับหนึ่ง ขอให้ทาง อบต.มาชี้แจงในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ตามกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการว่าไปมาอย่างไร ซึ่งขณะนี้ทาง อบต.มีเพียงหนังสือแจ้งมาว่า จะพิจารณาดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะชะลอหรือจะอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนการดำเนินการต่อไปอย่างไรนั้น ทางเรายังไม่รู้ว่า โครงการนี้ที่หน่วยงานลงมาตรวจสอบ ยังไม่รู้ว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร เราจะไปอ้างเหตุว่าเขาทุจริต มันก็ยังไม่ใช่ ก็ขอให้เขาเอาเอกสารมาพิจารณาอีกครั้ง แต่ถ้าทาง อบต.ยืนยันว่าจะดำเนินการต่อ ก็คงต้องมีหนังสือระงับการลงนามในสัญญา ตามอำนาจของนายอำเภอ ก็เท่ากับว่าถึงจะได้ผู้ที่เสนอราคาตาม มันก็ยังคงลงนามในสัญญาไม่ได้ เพราะเราแจ้งระงับการลงนามในสัญญา เพราะถ้ากระบวนการมันผ่านไปแล้ว มันจะยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ เพราะมันต้องใช้เวลาในการปลดล็อกในระบบ

ดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ยกเลิกระบบของ (e-bidding) การลงนามเรามีการทักท้วงไปแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร และที่มีหนังสือออกไปนั้น เป็นหนังสือคำสั่งให้ชะลอ หมายถึงว่าให้ไปทบทวนใหม่อีกครั้ง ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาคุยชี้แจง แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไร ทางฝ่ายทีมงานของตนก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งเป็นเรื่องของการระงับไม่ให้ลงนามในสัญญา ตรงนี้ก็อาจเป็นคำสั่งของเรา อันนั้นก็ชะลอ แต่อันนี้ระงับมันก็ต่างกัน ซึ่งตอนนี้ก็มีคำสั่งให้ชะลอ ก่อนที่จะมีคำสั่งให้ระงับ ซึ่งเขาจะทำตามหรือไม่ก็ได้ เพราะคำสั่งเราไม่ใช้คำสั่งแบบว่าต้องหยุด แต่ถ้าระงับคือต้องหยุด ถึงแม้ว่าจะได้คู่สัญญา แต่ก็จะลงนามจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้