เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) สรุปข้อมูลผลการปฏิบัติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในห้วงเวลาเคอร์ฟิว ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม มีการตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิว 179 จุด เรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 7,943 คัน 10,340 คน ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 11-22 กรกฎาคม เรียกตรวจยานพาหนะ 63,957 คัน จำนวน 88,103 คน

ตั้งจุดตรวจรอยต่อระหว่างจังหวัด ชะลอการเดินทาง 55 จุด ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 7,664 คัน 10,831 คน ยอดสะสมตั้งแต่ 20-22 กรกฎาคม เรียกตรวจยานพาหนะ 12,876 คัน 17,393 คน แสดงเอกสารรับรอง 4,492 คน ใช้ Qr code หยุดเชื้อเพื่อชาติ 1,315 คน แนะนำตักเตือนลง app Covid control 7,735 คน

สรุปผลการดำเนินคดีกับฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ภาพรวมทั่วประเทศ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม ดังนี้ บช.น. จับกุมผู้กระทำผิดในจุดตรวจ 13 ราย นอกจุดตรวจ 8 ราย รวมจำนวน 21 ราย, ภ.1 จับกุมผู้กระทำผิดในจุดตรวจ 30 ราย นอกจุดตรวจ 18 ราย รวมจำนวน 48 ราย, ภ.2 จับกุมผู้กระทำผิดในจุดตรวจ 2 ราย นอกจุดตรวจ 12 ราย รวมจำนวน 14 ราย, ภ.7 จับกุมผู้กระทำผิดในจุดตรวจ 5 ราย นอกจุดตรวจ 12 ราย รวมจำนวน 17 ราย, ภ.9 จับกุมผู้กระทำผิดในจุดตรวจ 7ราย นอกจุดตรวจ 10 ราย รวมจำนวน 17 ราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 11 – 22 ก.ค. เรียกตรวจบุคคลจำนวน 13,505 ราย มีเหตุจำเป็นและตักเตือน 12,626 ราย ดำเนินคดี 879 ราย