ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ใครหลายๆคนกังวลกันมิใช่น้อย กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งหากมีปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรึกษาโรค เจอหน้ากากอนามัยแพงกว่าปกติ หรือเหตุฉุกเฉินใด ๆ ก็ตามสามารถติดต่อที่ สายด่วนฉุกเฉิน ดังนี้

เบอร์โทรฉุกเฉิน รับมือช่วงโควิด-19
1422 สายด่วน กรมควบคุมโรค
โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ และข้อสงสัยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ

1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
โดยเราสามารถสอบถามและติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 ว่าตอนนี้การแพร่กระจายของโรคระบาดไปในพื้นที่ไหนบ้าง รวมไปถึงการขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวช่วงโควิด-19 และการร้องเรียนเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

1668 สายด่วน กรมการแพทย์ (กด 1)
สายด่วนเฉพาะกิจเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โทรหาเตียงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หรือ แอดไลน์ไอดี @1668.reg เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาเตียงให้

1669 สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แอดไลน์ไอดี @sabaideebot และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EMS 1669 เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางสำหรับเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินได้

1506 สายด่วน ประกันสังคม
โทรสอบถามสิทธิประโยชน์ประกันสังคมการรักษาพยาบาล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1330 สายด่วน สปสช. (กด 0)
โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

1569 กรมการค้าภายใน

1323 สายด่วนสุขภาพจิต
ขอรับคำปรึกษาภาวะเครียด วิตกกังวล และอาการซึมเศร้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP)
โทร. 0-2872-1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประสานการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยวิกฤติโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

หาเตียงโควิด ผู้ป่วยในพื้นที่ปริมณฑล จ.นนทบุรี
ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทร. 06-1394-5402 / 06-1172-2534
06-1394-5403 / 06-1172-2260

หาเตียงโควิด ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑล จ.ปทุมธานี
ติดต่อ สายด่วนชาวปทุมฯ
โทร. 0-2581-5658 / 06-5950-5772

หาเตียงโควิด ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑล จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทร. 06-3192-9272 / 06-3192-9207

Taxi COVID-19
โทร. 09-6771-1687 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

เพจเส้นด้าย-Zendai
ช่วยประสานงานหาเตียง และรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย
ติดต่อเฟซบุ๊ก : https://web.facebook.com/zendai.org
โทร. 08-1591-9714 / 08-0660-9998

นอกจากนี้ยังมีแฟนเพจชื่อดังที่ขอเป็นศูนย์กลางในการประสานงานอีก อาทิ
เพจเราต้องรอด
ช่วยประสานงานหาเตียง และรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย
ต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้
ติดต่อเฟซบุ๊ก : https://web.facebook.com/savethailandsafe

เพจหมอแล็บแพนด้า
ช่วยประสานหาเตียงผู้ป่วยผ่าน Inbox
ติดต่อเฟซบุ๊ก : https://web.facebook.com/MTlikesara

เพจ Drama-Addict
ช่วยประสานหาเตียงผู้ป่วยผ่าน Inbox
ติดต่อเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/DramaAdd …