จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก แม่ทัพลิง 3/1 เปิดคลิปพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้าพิธีไล่ผีออกจากร่างพระโดยหมอผี ใช้ชื่อ ขุนกวี ใช้วัตถุคล้ายกริชหรือมีดท่องคาถาจิ้มที่หัวของพระ แล้วเรียกให้ผีออกมา ทำให้พระที่อ้างว่ามีผีสิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดบอกหมอผีว่า “เจ็บ ทำกูทำไม” พระที่ถูกผีสิง ชื่อพระอาคม อายุ 68 ปี บวชมาแล้ว 13 พรรษา

หลวงตาเชื่อสนิทใจผีสิงให้ทำพิธีไล่ กรีดร้องไม่รู้ตัว-ย้ายออกวัดเดิมแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. วัดสวนแก้ว พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวถึงกรณีดังกล่าววา งานนี้รู้สึกพระทำเสียฟอร์ม ถ้าอย่างน้อยไปหาพระพวกประเภทหมอผีขับผีให้พระยังพอดูได้ แต่เพราะไปหาฆราวาสให้มากดหัวให้ นี่ถือว่าไม่มั่นคงในพระรัตนตรัย องค์นี้แสดงว่าไปแนบแน่นในพระรัตนตรัย ถึงมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เข้าไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลย แสดงว่าองค์นี้ไม่ฝักใฝ่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ภาพลักษณ์เสียหาย เห็นว่าเจ้าอาวาสไม่ให้อยู่วัดแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าบวชมาหลายพรรษาแล้ว