วันที่ 25 ก.ค. ทางนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม ได้โพสต์เฟซบุ๊กในเพจพริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu เรียกร้องตั้งตั้งผู้ตรวจการกองทัพหลังเกิดกรณีมีการทำหนังสือราชการเพื่อ “ขอรับการสนับสนุนวัคซีน” จากกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา ให้กับกำลังพลและครอบครัว จนทางกองทัพตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา

“ผบ.ทสส.” สั่งสอบด่วน หลุดว่อนเน็ตทหารทำหนังสือขอวัคซีน “โมเดอร์นา”

ทั้งนี้นายพริษฐ์เสนอว่า เหตุการณ์นี้สะท้อน 2 ปัญหา อย่างแรกคือ ปัญหาทหารไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน และความเป็นแดนสนธยาของกองทัพที่เลือกใช้วิธีตรวจสอบกันเองปิดกั้นการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งก็มีปัญหาหลายอย่างในกองทัพที่ทำแบบนี้ ทั้งกรณีทหารเกณฑ์เสียชีวิต เหตุกราดยิงที่จ.นครราชสีมา กรณีคลัสเตอร์สนามมวยลุมพินี ทางออกหนึ่งจึงเสนอจัดตั้ง “คณะผู้ตรวจการกองทัพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอในการร่างรัฐธรรมของกลุ่ม Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ที่มีประชาชนจำนวน 150,921 คนร่วมกันเสนอชื่อต่อรัฐสภา

ทั้งนี้นายพริษฐ์อธิบายว่า ผู้ตรวจการกองทัพ (Military Ombudsman) คือตัวแทนพลเรือนที่เป็นอิสระจากกองทัพและทำหน้าที่ตรวจสอบกองทัพแทนรัฐสภาหรือประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกองทัพจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรับประกันว่าทหารจะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเหมือนประชาชน แต่ไม่ถืออภิสิทธิ์เหนือประชาชน โดยการตรวจสอบอาจครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ขัดหลักกองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพ รายได้ของกองทัพ และโครงการจัดซื้อจัดจ้างและการพิจารณาและสืบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทหาร ซึ่งมีหลายประเทศในโลกทำกัน

“ผมไม่เห็นเหตุผลใดที่กองทัพจะต้องปฏิเสธข้อเสนอ “ผู้ตรวจการกองทัพ” เพราะข้อเสนอนี้ จะเป็นเพียงการทำให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนและพร้อมถูกตรวจสอบจากภายนอก อย่างที่ปกติควรจะเป็นในประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย แถมจะทำให้กองทัพในฐานะหน่วยงาน หรือทหารในฐานะอาชีพหนึ่ง ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนมากขึ้น และเป็นโอกาสเติมศักยภาพการทำงานเพื่อ “ความมั่นคง” ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

ติดตามรายละเอียดโพสต์ดังกล่าวได้ที่นี่