เมื่อวันที่ 14 เม.ย. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีโซเชียลมีเดียเผยแพร่ภาพถ่ายเป็นซองจดหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ที่มีการระบุเลขหนังสือราชการ โดยจ่าหน้าซองถึงบุคคลรายหนึ่งประกบคู่กับภาพของหนังสือราชการ ของกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ฉบับลงวันที่ 18 ม.ค. 65 ถึงกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลรายหนึ่งเพื่อให้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน และใช้ข้อความสื่อว่าเป็นเอกสารปลอม ที่กระทำโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ภาพซองจดหมายดังกล่าวเป็นภาพเอกสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษจริง ที่ใช้นำส่งหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับคดีพิเศษ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาพหนังสือของสำนักงาน ปปง. ตามที่ปรากฏแต่อย่างใด โดยเป็นเพียงการนำภาพจากคนละแหล่งมาประกอบกัน จึงขอชี้แจงให้ทราบ และขอให้ประชาชนระมัดระวัง ไตร่ตรองในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารทางโซเชียลมีเดียเพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายที่สร้างความวุ่นวายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ ทางสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หมายเลข 1202 โทรฯ ฟรีทั่วประเทศ หรือสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ www.dsi.go.th