สมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟสัมพันธ์ประจำปี 2565 ที่สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ กรุงเทพ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุนทร ผจญ นายกสมาคมสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก เป็นประธาน โดยได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

สำหรับการจัดกอล์ฟสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ สมาคมขนส่งที่เป็นพันธมิตรทั่วประเทศ ท่าเรือ ลานตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกและผู้ผลิตอะไหล่รถบรรทุก (supplier) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก อันนำไปสู่ความร่วมมือและประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย, 2 เพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น การแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้า การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น และ 3 เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามนโยบายของสมาคมฯ เช่น มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน เป็นต้น

การแข่งขันกอล์ฟสัมพันธ์ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการขนส่ง สมาคมขนส่งสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเอกชน ชมรมกอล์ฟธรรมาภิบาลแห่งชาติ ผู้ประกอบการไอซีดี ลานตู้คอนเทนเนอร์ ค่ายรถบรรทุก ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ บริษัทประกันภัย ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถบรรทุก ร่วมงานอย่างอบอุ่น ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข (ตรวจ ATK ก่อนออกรอบทุกคน) อย่างเคร่งครัด