เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา รายงานเพิ่มเติมสรุปความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ว่า มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวันจันทร์ หมู่ที่ 3 และบ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์ โดยพื้นที่บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 มีหลังคาบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม 29 หลังคาเรือน สัตว์เลี้ยง (กระบือ) ตาย 1 ตัว ส่วนที่บ้านเด่น หมู่ที่ 7 มีหลังคาบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 5 หลัง พืชผลทางการเกษตรคือได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ

ทั้งนี้ในส่วนของ อ.กัลยาณิวัฒนา และ อปท. ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้ดำเนินการ โดยเริ่มจาก อบต.บ้านจันทร์ ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยมาให้อำเภอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมช่วยเหลือวัสดุก่อสร้างให้แก่ราษฎรที่บ้านได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้อำเภอ จะนำจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือเข้าช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต่อไป และมอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรอำเภอ ร่วมสำรวจ ตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์เลี้ยงและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบต่อไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่ายังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในอีก 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.สะเมิง และ อ.แม่อาย โดย อ.สะเมิง รายงานเหตุวาตภัยในพื้นที่ พายุฤดูร้อนได้สร้างความเสียหายในพื้นที่ ต.แม่สาบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 7 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ต.บ่อแก้ว 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และเสาไฟฟ้าหักล้มเพราะถูกไม้ล้มทับ ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ด้าน อ.แม่อาย มี 5 ตำบล ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ต.มะลิกา หมู่ที่ 1 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ต.แม่สาว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 5 หลัง ต.ท่าตอน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 8 หลัง และ ต.แม่อาย หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 5 หลัง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป