วันหัวใจโลก ตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ.. เพราะโรคหัวใจไม่ได้จำกัดเพียงอายุหรือเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถเกิดได้กับทุกคนบนโลกใบนี้ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก

วันหัวใจโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยสมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) อันเกิดจากความร่วมมือของสององค์กร คือ The International Society of Cardiology (ISC) และ International Cardiology Federation ซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งวันหัวใจโลกขึ้นมา เพื่อตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้และเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกกว่า 17.5 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ ในช่วงสิบปีแรกของการก่อตั้งวันหัวใจโลก ทางสมาพันธ์หัวใจโลกกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน เป็นวันหัวใจโลก กระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 2011 จึงมีมติเปลี่ยนแปลงวันหัวใจโลกขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของวันหัวใจโลก คือ รูปหัวใจพื้นสีขาว โดยมุมบนซ้ายของรูปหัวใจจะเป็นรูปโลกทรงกลม ภายในมีลักษณะคล้ายลูกโลกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตา

โรคหัวใจโดยทั่วไปจำแนกเป็น3 กลุ่มใหญ่ คือ
กลุ่มที่มีความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว
– กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน
– กลุ่มที่มีการนำไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น โรคหัวใจเต้นพลิ้ว เป็นต้น

วิธีการป้องกันโรคหัวใจและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงการที่ต้องนั่งเฉย ๆ เป็นระยะเวลานาน เช่น นั่งหน้าทีวีเป็นระยะเวลานาน
ควรออกกำลังกาย เช่น เดินเร็ว วิ่ง หรือแอโรบิก อย่างน้อย30นาทีต่อครั้ง 5 วันต่อสัปดาห์
2 ควบคุมน้ำหนัก โดยวัดรอบเอวอย่างสม่ำเสมอ ( ในคนเอเชียผู้ชาย ไม่เกิน90ซ.ม.ผู้หญิงไม่เกิน80ซ.ม.) และคิดคำนวณBMI ( นน.เป็นกิโลกรัมหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง ) รักษาค่าBMIให้อยู่ในระดับปกติเสมอคือ 18.5-24.9
3 งดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ รักษาโรคร่วมที่ส่งผลเสียให้กับหัวใจ ได้แก่ โรคเบาหวาน ( การรักษาในปัจจุบันมียาลดระดับน้ำตาลในเลือดที่ช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ดีอีกด้วย ), ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง จำเป็นต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปกติ
4 เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจ ได้แก่ อาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียน ( Mediterranean diet ) คือเน้นพวกธัญพืช ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลา ลดการบริโภคเนื้อแดง เลือกทานแต่ไขมันดี
5 จัดการกับความเครียด และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลบางกอก , โรงพยาบาลเปาโล และ ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท