ในวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันแห่ง การเล่าเรื่อง (Tell Story Day) ซึ่งเป็นวันพิเศษของประเทศสกอตแลนด์และสหราชอาณาจักร เพื่อรำลึกถึงศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องในทุกรูปแบบ

ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก ประเพณีการเล่าเรื่องด้วยวาจาคำพูด เพราะในสมัยนั้นมีแค่วิธีเดียวที่เข้าถึงได้มีการแบ่งปันเรื่องราวหรือเรื่องเล่าในทุกวัฒนธรรมเพื่อความบันเทิง การศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบสำคัญของเรื่องราวและการเล่าเรื่อง ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร และมุมมองการเล่าเรื่อง

เพราะการเล่าเรื่อง คือ การจัดการความรู้ในการดึงความรู้หรือประสบการณ์ที่อยู่ภายในตัวผู้เล่าออกมาถ่ายทอดให้บุคคลอื่นฟัง โดยมัก เป็นเรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ ที่ผู้ฟังสามารถนำเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์..

ขอบคุณข้อมูลจาก : ecorrector และ Cute Calendar