วันแห่งคนแปลกประหลาดเกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับคนที่ไม่ชอบคิดหรือทำตามกรอบที่สังคมกำหนด และคิดหรือทำอะไรที่แปลก แหวก และแหกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งการใช้ชีวิตด้วยทัศนคติแปลกประหลาดจากสังคม ซึ่งผู้คนเหล่านี้ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และตำหนิแนวคิดที่ว่าสิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นไม่ดี ไม่ว่าพวกเขาทำตามสไตล์ของตัวเองโดยรวมไม่ได้หมายความเป็นสิ่งที่ผิดเสมอไป

วันแห่งคนแปลกประหลาดนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความแตกต่างด้วยความเข้าใจของคนในสังคม เพื่อสังคมโดยรวมที่มีความแปลกแตกต่าง โดยให้ทุกคนยอมรับสิ่งที่แตกต่างทั้งความคิด การแสดงออก หรือแม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพ ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข