เรียนคุณหมอ ดร.โอ สุขุมวิท 51 ที่นับถือ

ผมอายุ 67 ปี ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ทำงานในระดับบริหาร มีรูปร่างหน้าตาดีมาตั้งแต่สมัยตอนหนุ่ม ๆ จึงมีภรรยาหลายคน ภรรยาคนสุดท้ายอายุ 42 ปี เธอเป็นคนสวยมีเสน่ห์ อยู่ด้วยกันมา 4 ปีแล้ว มีความสุขด้วยกันเพราะทั้งผมและภรรยามีความต้องการทางเพศสูงด้วยกัน มีเพศสัมพันธ์กันบ่อยครั้งมาก จนกระทั่งผมได้เข้ารับการตรวจร่างกายพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดพักฟื้นตัวตามกำหนดเวลา จากนั้นจึงเริ่มกลับมามีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาคนสวยอีก คราวนี้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเต็มที่เหมือนเดิมแล้ว ร่วมเพศไม่ได้เลย แม้จะพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่เป็นผล จึงต้องการเข้ามารับการฟื้นฟูกับแพทย์คุณหมอโอให้ช่วยเหลือ

ด้วยความนับถือ
ปรัชญา 67

ตอบ ปรัชญา 67

อวัยวะเพศชายจะมีลักษณะเป็นท่อนยาว ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อฟองน้ำ (corpus cavernosum) 1 คู่ และท่อปัสสาวะ กล้ามเนื้อลักษณะฟองน้ำทำหน้าที่ในการกักเก็บเลือด เมื่อมีอารมณ์ทางเพศทำให้เกิดการแข็งตัวขององคชาต เพื่อให้สามารถสอดใส่องคชาตเข้าไปภายในช่องคลอดของเพศหญิง ที่ปลายองคชาตเป็นจุดรวมของเส้นประสาท ซึ่งไวต่อการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

การที่ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากออกไปนั้น มักทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการอวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่เกือบทั้งหมด เพราะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องตัดออกทั้งต่อม และในกระบวนการผ่าตัดนั้นอาจทำให้มีการกระทบต่อเส้นประสาทที่อยู่บริเวณต่อมลูกหมาก เนื่องจากเส้นประสาทมีส่วนด้านสั่งการระบบการแข็งตัว จึงทำให้หลังการผ่าตัดเกิดอาการอีดีตามมา อาการอีดีนั้นในชายหลายคนพบว่ารุนแรงมากจนร่วมเพศไม่ได้หลายปี มีเพียง 10% ที่สามารถร่วมเพศได้จึงต้องมีการฟื้นฟูให้แข็งแรงให้ได้ภายใน 3-5 เดือน

ดังนั้นการฟื้นฟูอาการอีดีจึงเป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ ด้วยการรักษาไว้ของกล้ามเนื้อเรียบซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสมรรถภาพทางเพศ โดยจะประสบความสำเร็จได้ต้องให้กล้ามเนื้อเพศได้รับเลือดที่มีก๊าซออกซิเจนอย่างเพียงพอตามปกติ อาจทำได้โดยการรักษาด้วยยาฉีด หรือการใช้อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อเพศเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 นาทีให้ชำนาญ พร้อมกับการรับประทานอาหารเสริมเพื่อช่วยเพิ่มการสร้างสาร
ไนตริกออกไซด์ก็ถือว่ามีประโยชน์เช่นกัน รวมทั้งการรับประทานยากลุ่มพีดีอี 5 ไอ (PDE5I) ชนิดความแรงต่ำสุด เช่น 5 mg อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก็สามารถช่วยรักษาอัตราส่วนของกล้ามเนื้อเรียบต่อคอลลาเจนในกล้ามเนื้อเพศได้

ปัจจุบันมีการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำมาเสริมระบบเส้นเลือดให้เร่งเวลาการแข็งตัวให้เร็วขึ้น แต่การรักษาจะได้ผลดีเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยที่มีความตั้งใจและอดทนรวมไปถึงกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างด้วย ผลการวิจัย 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าผลสำเร็จเกิน 70% มีการแข็งตัวได้เกิน 90% มีความสุขทางเพศที่ทุกข์มาจากอาการอ่อนตัว 1-10 ปี ฟื้นกลับคืนมาช่วยชีวิตคู่อย่างน่าชื่นใจ.

—————————-
ดร.โอ สุขุมวิท 51