เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯ กทม.และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมายมีรายละเอียด อาทิ

(1) ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

(2) ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา
18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง คือ 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม

(3) ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน

(4) ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

(5) ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน

(6) ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

(7) ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

(8) ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

(9) หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชัน“ตาสับปะรด” หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8859 หรือศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444

นายสำราญ ตันพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร หรือ กกต.กทม. กล่าวว่า กกต.กทม.ขอแนะนำเพิ่มเติมกรณีการนำปากกามาเอง ขอให้เป็นปากกาลูกลื่น สีน้ำเงินเท่านั้น เพื่อไม่ให้แตกต่างจากสีปากกาที่จัดเตรียมไว้ในคูหาลงคะแนน หรือหากนำสีอื่นมา จะใช้ได้เฉพาะขั้นตอนของการลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเท่านั้น อีกทั้งก่อนกากบาทหมายเลขที่เลือกควรรอให้เจลแอลกอฮอล์ แห้งเสียก่อน เพราะอาจทำให้บัตรเลอะเลือน กลายเป็นบัตรเสียได้