เมื่อเวลา 17.18 น. วันที่ 16 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมแอฟริกาและเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน มาก่อน

นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน

นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาเหนืออเมริกากลาง และแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลี มาก่อน

นายชานโดร์ ชีโปช ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย นายชานโดร์  ชีโปช เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเขตเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตเร็วอันดับต้น กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีมาก่อน

นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงซ์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย นายจูเว็งซียู ดือจือซุช มาร์ติงซ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน

นางออร์นา ซากิฟ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย มาก่อน.