ชื่อเรียกอื่น ๆ กระดูกไก่ ก้างปลาพิลังกาสา เหมือด อ้ายรามใบใหญ่ไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่มขนาดใหญ่ ใบ เดี่ยวสีเขียวหนา แข็งเป็นมัน ใบอ่อนสีแดง ดอก เล็กเป็นช่อเป็นกระจุก ดอกสีขาวสลับแดงเรื่อ ๆ ชมพู ลูก กลมโตสีดำ

การใช้ประโยชน์ ใบ แก้โรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ ราก ตำกับสุราเอาน้ำรับประทาน เอากากพอกปิดแผล ถอนพิษงู แก้กามโรคและหนองใน ต้น แก้โรคเรื้อน ดอก ฆ่าเชื้อโรค เมล็ด แก้ลมพิษ ลูก แก้ไข้ ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม