เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เพจเฟซบุ๊ก “สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์” ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความ หัวข้อ “ในหลวง” มีพระกระแสรับสั่งเรื่องข่าวลือ เตือนสติด้วยความจริง อยู่ในเหตุผล ประเทศของเรา บ้านของเราจะมีความสุข ปลอดภัย น่าอยู่ สบาย ขึ้นอยู่กับคนรุ่นหลังในอนาคต

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า ที่มาของคลิปวิดีโอ คือ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน เพื่อทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา “LOVE CAMP” Leadership–Oneness–Volunteer–Expert หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 271 คน