วันที่ 18 ส.ค. ทาง นพ.วิชาญ คิดเห็น รองสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีภรรยาของ ผอ.ซึ่งทำงานคลินิกเอกชนและสามีของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปิดร้านขายยาแต่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งที่ไม่ใช่ด่านหน้า มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพบว่าผิดเงื่อนไขของสาธารณสุขชัดเจนว่า กรณีนี้จะต้องมีการพิจารณาของคณะกรรมการว่าจะมีบทลงโทษทางอาญาเข้าข่ายยักยอกทรัพย์สินของทางราชการหรือไม่ ส่วนบทลงโทษทางวินัยนั้นอาจทราบผลใน 1-2 วันนี้

ยันชัดผิดเงื่อนไข! เมียผอ.รพ.ลัดคิวฉีด ‘ไฟเซอร์’ เร่งสอบเอาผิดวินัย3วันรู้ผล

ทาง นพ.วิชาญ เผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า รพ.แห่งนี้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาทั้งหมด 144 โด๊ส ฉีดให้บุคลากรด่านหน้าทั้งหมด 141 โด๊ส ส่วนอีก 3 โด๊สได้ฉีดให้ภรรยา ผอ.รพ.และสามีของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมซึ่งเปิดร้านขายยา โดยได้ฉีดให้กับพนักงานร้านขายยาด้วย ซึ่งทั้ง 3 คนนี้ไม่เข้าเกณฑ์บุคลากรด่านหน้า ถือว่าผิดเงื่อนไชัดเจน แม้ฝ่ายที่ถูกสอบสวนจะชี้แจงว่ากระทำไปโดยเข้าใจว่าทั้งสามคนที่ได้รับวัคซีนเป็นด่านหน้า เพราะใกล้ชิดต่อกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดเงื่อนไขชัดเจนแล้ว การชี้แจงดังกล่าวจึงถือว่าฟังไม่ขึ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ลอตแรกทั้งหมด 15,000 โด๊ส ฉีดให้บุคลากรด่านหน้าใน จ.นครราชสีมา ทั้งหมด 17,000 คน ดำเนินการฉีดไปแล้ว 90% ลอตที่ 2 พึ่งมาถึงอีก 5,000 โด๊ส จะดำเนินการฉีดบุคลากรอีก 2-3 พันคนที่ยังเหลือ หลังจากนั้นวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลืออีก 2 พันโด๊สนั้น จะฉีดให้บุคลากรในคลินิกเอกชนและร้านขายยาที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น