สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 6,230 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,936 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 249 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,159 ราย หายป่วยสะสม 190,2073 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 248,288 ราย 

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 41 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,182 ราย