บริษัทไมโครซอฟท์ ออกแถลงการณ์แก่ผู้สื่อข่าวในวันนี้ (12 ม.ค. 2566) ระบุว่า บริษัทจะเริ่มใช้ระเบียบใหม่ในการลาหยุดพักร้อน “ตามแต่วิจารณญาณของพนักงาน” (Discretionary Time off) โดยพนักงานประจำของบริษัทสามารถลาหยุดได้ตามสะดวก ไม่ต้องรออนุมัติและไม่จำเป็นต้องลาภายใต้กำหนดวันลาหยุดต่อปีในแบบเดิม

โฆษกของไมโครซอฟท์กล่าวว่า ระเบียบใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป แนวทางดังกล่าว ซึ่งเป็นรูปแบบการลาหยุดที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม เป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่ใดก็ได้ตามแต่วิจารณญาณ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงาน

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ยังคงอนุญาตให้พนักงานหยุดงานตามวันหยุดเทศกาลได้อีก 10 วัน รวมทั้งลากิจ, ลาป่วย ซึ่งลาได้ทั้งป่วยทางกายและป่วยด้วยปัญหาสุขภาพจิต, ลาเพื่อทำหน้าที่ลูกขุนในการพิจารณคดีตามหน้าที่พลเมือง และลาหยุด เมื่อประสบเหตุสูญเสียคนใกล้ชิด

สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิลาพักร้อน หรือใช้ไม่หมด จะได้รับเงินชดเชย โดยคิดคำนวณตามจำนวนวันลาที่เหลืออยู่

อย่างไรก็ตาม ระเบียบใหม่นี้มีผลเฉพาะพนักงานประจำที่มีเงินเดือน ไม่รวมพนักงานรับจ้างรายชั่วโมงและพนักงานในสาขานอกสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน ไมโครซอฟท์มีพนักงานราว 122,000 คน เฉพาะสาขาในสหรัฐ 

แหล่งข่าว : cbsnews.com

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES