สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,984 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,660 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 324 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,128,692 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,535 ราย หายป่วยสะสม 936,893 ราย กำลังรักษา 182,357 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 292 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 10,879 ราย